App

Op locatie gemakkelijk en snel tijdschrijven, declareren, verlof aanvragen/goedkeuren, ziekmelden, aan- of afwezig melden of bijvoorbeeld saldi checken? Met de app is het gebruik van TimeTell tijd- en plaatsonafhankelijk geworden.

Waarom de TimeTell App?

N

Uren verantwoorden

N

Verlof- en ziekteregistratie

N

Goedkeuren weekstaten en verlofaanvragen

N

Declaratie van onkosten en gereden kilometers

N

Registratie van aan- en afwezigheid, inclusief receptiescherm

Benieuwd naar de mogelijkheden en voordelen voor uw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij vertellen u graag meer.

Tijdregistratie

Medewerkers kunnen hun activiteiten en de bestede tijd verantwoorden en eventueel voorzien van extra tekstuele informatie. Ook kunnen meteen onkosten gedeclareerd worden (km-, lunchen/of parkeerkosten). Naast urenverantwoording is het mogelijk chronologische (van/tot) tijden te registreren. Al deze gegevens worden direct bijgewerkt in de TimeTell weekstaat. De manager heeft de mogelijkheid via de app weekstaten goed- of af te keuren.

Verlof & Ziekte

Verlof is heel belangrijk voor medewerkers. De app biedt de mogelijkheid om verlof aan te vragen. Daarnaast biedt de app ook inzicht in het verlofsaldo, zodat duidelijk is hoeveel verlof er nog opgenomen kan worden. Als een verlofaanvraag is goedgekeurd, is dit direct zichtbaar in de weekstaat. Managers kunnen in de app de verlofaanvragen goedkeuren.

Declaratie

Met de app kunnen onkosten worden gedeclareerd. Daar is wel de Declaratie module voor nodig. Met de smartphone kan een foto van de bon of factuur gemaakt worden, en als bijlage bij de kostendeclaratie in de TimeTell App worden opgevoerd. Een andere functionaliteit in de app is de ritregistratie. Door een koppeling met Google Maps kan de TimeTell App via een routeregistratiefunctie de afstand en kilometerkosten berekenen.

Klok

Met de TimeTell App is aan- en afwezig melden mogelijk. Hierbij kan de medewerker aangeven of hij of zij op kantoor aanwezig is, of extern aan het werk is. In het TimeTell receptiescherm (zie hiernaast) (in combinatie met de Klok module) kan de plek van aanmelding ook zichtbaar worden gemaakt.

GEOFENCING BIJ AANMELDEN/AFMELDEN

Met geofencing kan vanuit de app alleen aan- en afgemeld worden op toegestane locaties. Erg handig in deze tijd waarin veel vanuit huis gewerkt wordt. Geofencing maakt het mogelijk om met de TimeTell app te klokken, net zoals dat met een fysieke klokterminal kan. Er kunnen diverse locaties worden ingesteld waarvandaan mag worden aan- of afgemeld. Denkt u aan meerdere bedrijfsvestigingen of een thuisadres.

Als geofencing aanstaat wordt de locatie van de gebruiker niet permanent bijgehouden. Alleen op het moment van aan- of afmelden wordt de locatie gecontroleerd.

De locatie waarvandaan geklokt mag worden kan worden bepaald op basis van het adres. Verder kan een straal opgegeven worden waarbinnen geklokt mag worden.

Indien gewenst kan de aan- of afwezigheid getoond worden in het receptiescherm, net als dat bij een fysieke klokmelding het geval is.

Interesse?

 Bent u op zoek naar een app oplossing voor 50 gebruikers of meer, en heeft u interesse in de TimeTell App module of wilt u eerst meer informatie?
Wij helpen u graag verder. U kunt telefonisch contact met ons opnemen (03 244 18 60) of door het informatie aanvraagformulier in te vullen.