Functionaliteit

TimeTell is modulair en schaalbaar.

Dat betekent dat het aantal modules afgestemd kan worden op de gewenste functionaliteit. Er kan eenvoudig begonnen worden en op elk gewenst moment uitgebreid worden, zowel qua modules als het aantal gebruikers.

Tijdregistratie

 • Timesheet voor urenverantwoording.
 • Uren boeken op klanten, projecten, activiteiten en/of kostenplaats/afdeling.
 • Goed- en afkeuren (projectmanager-, staf-, en lijn).
 • Mogelijkheid van tijdregistratie via barcodes.
 • Chronologische registratie.

Declaraties

 • Declaraties invoeren via App, Web of Windows.
 • Kan zowel stand-alone als in combinatie met andere modules werken.
 • M.b.v. App kan foto van bon gemaakt worden.
 • Kilometer declaratie m.b.v. Google Maps.
 • Ook verwerking van toelagen ( o.a. consignatie).
 • Verschillende valuta’s.
 • Meerdere niveaus van goed- en afkeuren.
 • Ingebouwde veiligheid.
 • Aanleveren SEPA bestand voor uitbetaling.

Planning

 • Projectplanning met fasen, onderlinge afhankelijkheden en GANTT Chart weergave.
 • Planning van vrije taken (’klussen’).
 • Capaciteitsplanning: resource aanvragen, resource allocatie, inzicht in beschikbare capaciteit.
 • Plannen van medewerkers op weekniveau.
 • Plannen van medewerkers op dagniveau (in combinatie met de Agenda module).
 • Inzicht in planning versus realisatie.

Verlof & Ziekte

 • Digitale verlofkaart met saldi.
 • Vakantieplanning afdeling en/of organisatie.
 • Verlofaanvraag/accorderingsproces kan binnen TimeTell worden afgehandeld.
 • Actuele verlofsaldi zijn met één knop oproepbaar.
 • Ziekte- en betermeldingen met e-mail notificatie.
 • Standaardrapportages: o.a. verlofsaldi en openstaande ziektemeldingen.
 • Wettelijk en bovenwettelijk verlof overzichtelijk weergegeven.

Rapportage

 • Flexibel in te stellen dashboard.
 • Dynamische rapportages (draaitabellen, grafieken, filteren, groeperen etc.).
 • Export naar MS Excel, PDF en andere formaten.
 • Zelf rapportages ontwerpen (lay-out en query).

App

 • Uren verantwoorden op activiteiten, projecten en klanten.
 • Aanmelden/Afmelden.
 • Verlof aanvragen met e-mail notificatie.
 • Bewerken van de persoonlijke TimeTell Agenda.
 • Bewerken van de TimeTell Agenda van collega’s.
 • Boeken van een afspraak uit de TimeTell Agenda naar de weekstaat.
 • Inzicht in klantcontactgegevens vanuit de TimeTell Agenda.
 • Declaraties invoeren.
 • Goed- en afkeuren van weekstaten.

Budget

 • Budgetteren voor organisatiedelen/medewerkers op klanten, projecten en activiteiten.
 • Budgetteren kan zowel in tijd als geld (uur * tarief).
 • Vergelijken met budgetten uit voorgaande jaren.
 • Standaardrapportages (budget versus realisatie).

Overwerk

 • Mogelijkheid om m.b.v. rekenregels, CAO’s en overwerkregelingen in te brengen.
 • Verlofrechtberekening op basis van leeftijd, schaal, dienstjaren, etc.

Agenda

 • Agenda met MS Outlook ‘look en feel’ en functionaliteit.
 • Afspraken zijn gekoppeld aan klanten, projecten en/of activiteiten.
 • Medewerkers inplannen op roosterdiensten (shifts).
 • Inzicht in beschikbaarheid van medewerkers.
 • Inzicht in geplande werkzaamheden voor een klant/project per medewerker per dag.

Klok

 • Tijd boeken op een klokterminal met behulp van een sleutelhanger (druppel), badge (creditcard formaat) en/of vingerafdruk.
 • Mogelijkheid voor in- en uitklokken bij inloggen op eigen PC (softclock).
 • Via het receptiescherm inzicht in aanwezigheid van medewerkers.
 • Bij afwezigheid is de reden zichtbaar (ziekte of verlof).

Koppel

 • Mogelijkheid om data te exporteren of te importeren vanuit externe systemen. Dit kan ook gescheduled worden.
 • Uitwisseling van bestanden gebeurt op basis van CSV- of XML-bestanden of direct met een externe database.
 • Voor uitwisseling dient een definitie gemaakt te worden door een TimeTell consultant.
 • Mogelijkheid om TimeTell Agenda te synchroniseren met de persoonlijke MS Outlook Agenda.

E-mail

 • Notificatie en signalering: automatisch e-mails verzenden op basis van bepaalde criteria. Zo kan er automatisch een e-mail worden verzonden aan iedereen die de weekstaat niet op tijd heeft ingevoerd. Naast de standaard geleverde e-mail notificaties kan een TimeTell consultant klantspecifieke e-mail notificaties toevoegen.
 • Rapportages mailen: rapportages worden op een instelbaar tijdstip gegenereerd en vervolgens in PDF formaat verzonden per e-mail. Zo kan er bijvoorbeeld aan het begin van iedere maand een managementrapportage worden verzonden.

Basisfunctionaliteiten

 • Autorisaties: rechten en plichten van gebruikers.
 • HRM gegevens.
 • Standaardrapportages.
 • Scheduler: uitvoeren bepaalde taken op vaste tijden.
 • Audit Trail: mutaties kunnen in een logfile worden vastgelegd.
 • Beschikbaar in Nederlands, Engels en Duits.
 • Mogelijkheid eigen terminologie in te brengen.
 • Ondersteuning voor MS-SQL, Oracle en Firebird databases.