Digitaal declareren met TimeTell zorgt voor een overzichtelijke kostenverantwoording. De TimeTell Declaratie Module zorgt ervoor dat medewerkers hun onkosten digitaal kunnen indienen. Zij kunnen bijvoorbeeld eenvoudig declareren via de TimeTell App met hun smartphone....

Lees meer