Privacy verklaring

Privacy verklaring

Op de websites van TimeTell worden (persoons)gegevens van bezoekers verwerkt. Wij hechten waarde aan het waarborgen van uw privacy, daarom gaan wij met de grootst mogelijke zorg met de verzamelde gegevens om. In lijn met de AVG vindt u in deze privacy verklaring informatie over hoe wij deze gegevens verwerken. Mocht u vragen hebben over deze verklaring en de verwerkingen die TimeTell doet, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze Privacy officer beantwoordt graag uw vragen.

TimeTell B.V.
Willem de Bijelaan 147
2247 KV  Voorburg
070 – 311 48 11
privacyofficer@timetell.nl

Doeleinden verwerking

TimeTell verwerkt uw (persoons)gegevens met de volgende doeleinden:

  1. Contact met u opnemen op uw verzoek.
  2. U informeren over nieuwe diensten en producten van TimeTell.
  3. U informeren over (onder meer de inhoud en praktische zaken rondom) TimeTell cursussen, indien u zich hiervoor heeft ingeschreven.
Grondslagen van de verwerking

Wij verwerken uw (persoons)gegevens via onze websites op basis van de volgende twee wettelijke grondslagen:

  1. Toestemming van de betrokkene. U heeft altijd het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking van de door u middels het webformulier afgegeven persoonsgegevens in te trekken.
  2. De verwerking is noodzakelijk ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van TimeTell, te weten klant- en relatiebeheer en het informeren en ondersteunen van (toekomstige) klanten omtrent nieuwe diensten (waaronder cursussen) en producten van TimeTell.
Cookies

TimeTell maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die uw voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op uw eigen computer. Een cookie slaat naam, adres en leeftijd NIET op en ook andere persoonlijke gegevens bewaart een cookie niet. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag.

Voor sommige cookies is toestemming nodig. Die vragen wij dan ook aan u door middel van een pop-up venster, in ieder geval bij een eerste bezoek aan onze website.

TimeTell maakt gebruik van de volgende cookies:

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn ten behoeve van een goed functioneren van de website van TimeTell.

Analytische cookies (geanonimiseerd)
Dit zijn cookies die het gebruik van de websites van TimeTell analyseren, zodat TimeTell de kwaliteit en effectiviteit van haar websites kan verbeteren. TimeTell anonimiseert de gegevens uit analytische cookies altijd, alvorens deze gegevens worden gedeeld met derde partijen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Analytics is gecertificeerd onder het Privacy Shield.

Tracking cookies
Wij kunnen door middel van Google Adwords advertenties plaatsen in de Google zoekmachine. Er wordt een cookie van Google Adwords geplaatst zodra op zo’n advertentie wordt geklikt. Het doel van onze advertenties is om degene die erop klikt naar een specifieke pagina, dienst of informatie te leiden. Voor iedere bezoeker van onze website die zo’n specifieke pagina, dienst of informatie bereikt, vragen wij een pixel van Google Adwords op. Als er een cookie van Google Adwords is gezet, wordt deze met de pixel meegestuurd. Op deze manier kunnen wij en Google het bereikte doel relateren aan het klikken op de advertentie. Wij gebruiken de met behulp van Google Adwords verkregen informatie ook om onze advertenties effectiever te maken. Google kan deze informatie ook relateren aan de informatie verzameld met behulp van Google Analytics. Zie het privacy beleid van Google. De Google Adwords cookie wordt 90 dagen bewaard.

Aanpassingen cookie instellingen
Indien gewenst kunt u het gebruik van cookies door TimeTell of derde partijen weigeren, geplaatste cookies verwijderen of ervoor zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er op uw browser en/of computer cookies worden geplaatst. Dit kan via de instellingen van uw browser en verschilt per browser.

Ontvangers persoonsgegevens

Vimexx is de hostingpartij van de TimeTell website. Zij hebben geen toegang tot de inhoud van de webformulieren, waar de (persoons)gegevens worden verwerkt.
De SEA wordt verzorgd door Rocket Digital. Zij houden slechts statistieken bij van geanonimiseerde gegevens.
De website en SEO worden verzorgd door Euforiedesign. Zij hebben, in het kader van onderhoud, inzage tot de gegevens.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gegevens worden bewaard zolang er een geldig samenwerkingsverband is tussen TimeTell en de betrokkenen (bijvoorbeeld als bestaande klant) Na beëindiging van de contractperiode worden de gegevens binnen één maand verwijderd. Gegevens van prospects of geïnteresseerden worden verwijderd, indien er langer dan één maand geen verder contact is geweest en wanneer er geen sprake meer is van een mogelijk samenwerkingsverband.

 

Uw rechten

Onder de nieuwe wet AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten. U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de (persoons)gegevens die wij van u verwerken. Bij verzoek tot inzage hoort ook het recht om de door u verstrekte (persoons)gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen via onze Privacy Officer of rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TimeTell
Voorburg, 6 juli 2020
Herziening 15 mei 2023

 

U kunt de Privacyverklaring hier als pdf bekijken en/of downloaden.