Privacy verklaring

Privacy verklaring

Op de websites van TimeTell worden (persoons)gegevens van bezoekers verwerkt. Wij hechten waarde aan het waarborgen van uw privacy, daarom gaan wij met de grootst mogelijke zorg met de verzamelde gegevens om. In lijn met de AVG vindt u in deze privacy verklaring informatie over hoe wij deze gegevens verwerken. Mocht u vragen hebben over deze verklaring en de verwerkingen die TimeTell doet, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze Privacy officer is Daniëlle van Dijk, zij beantwoordt graag uw vragen.

TimeTell B.V.
Willem de Bijelaan 147
2247 KV  Voorburg
070 – 311 48 11
privacyofficer@timetell.nl

Doeleinden verwerking

TimeTell verwerkt uw (persoons)gegevens met de volgende doeleinden:

  1. Contact met u opnemen op uw verzoek.
  2. U informeren over nieuwe diensten en producten van TimeTell.
  3. U informeren over (onder meer de inhoud en praktische zaken rondom) TimeTell cursussen, indien u zich hiervoor heeft ingeschreven.
Grondslagen van de verwerking

Wij verwerken uw (persoons)gegevens via onze websites op basis van de volgende twee wettelijke grondslagen:

  1. Toestemming van de betrokkene. U heeft altijd het recht om de door u gegeven toestemming voor de verwerking van de door u middels het webformulier afgegeven persoonsgegevens in te trekken.
  2. De verwerking is noodzakelijk ter behartiging van het gerechtvaardigde belang van TimeTell, te weten klant- en relatiebeheer en het informeren en ondersteunen van (toekomstige) klanten omtrent nieuwe diensten (waaronder cursussen) en producten van TimeTell.
Cookies

TimeTell maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u in onze cookieverklaring: www.timetell.be/cookiebeleid-eu

Ontvangers persoonsgegevens

Vimexx is de hostingpartij van de TimeTell website. Zij hebben geen toegang tot de inhoud van de webformulieren, waar de (persoons)gegevens worden verwerkt.
De SEA wordt verzorgd door Rocket Digital. Zij houden slechts statistieken bij van geanonimiseerde gegevens.
De website en SEO worden verzorgd door Euforiedesign. Zij hebben, in het kader van onderhoud, inzage tot de gegevens.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Gegevens worden bewaard zolang er een geldig samenwerkingsverband is tussen TimeTell en de betrokkenen (bijvoorbeeld als bestaande klant) Na beëindiging van de contractperiode worden de gegevens binnen één maand verwijderd. Gegevens van prospects of geïnteresseerden worden verwijderd, indien er langer dan één maand geen verder contact is geweest en wanneer er geen sprake meer is van een mogelijk samenwerkingsverband.

 

Uw rechten

Onder de nieuwe wet AVG heeft u als betrokkene een aantal rechten. U heeft het recht om een verzoek in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de (persoons)gegevens die wij van u verwerken. Bij verzoek tot inzage hoort ook het recht om de door u verstrekte (persoons)gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm terug te krijgen, zodat u deze persoonsgegevens indien gewenst aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt verstrekken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw (persoons)gegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen via onze Privacy Officer, Daniëlle van Dijk, of rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

TimeTell
Voorburg, 6 juli 2020

 

U kunt de Privacyverklaring hier als pdf bekijken en/of downloaden.