Planning

TimeTell Planning biedt u verschillende geïntegreerde planningsmogelijkheden, zo is het bijvoorbeeld een krachtige tool voor projectplanning en personeelsplanning. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor agenda – en budgetplanning.
Kenmerken:
Resource Allocatie Planning
N
Matchen van de vraag met beschikbare capaciteit.
N
Beschikbare capaciteit houdt rekening met verlof, ziekte en reeds geplande taken.
N
Selectie op competenties mogelijk.
N
Agendaplanning op week- en dagniveau
N
Reserveert tijd in de persoonlijke (TimeTell) agenda.
N
Agenda kan gesynchroniseerd worden met MS outlook.
N
Vanuit agenda kan door ‘drag ’n drop’ tijd worden geschreven in de weekstaat.
Project Planning
N
Planning van taken en activiteiten.
N
Planning van projectkosten.
N
Onderlinge afhankelijkheden tussen geplande taken en activiteiten.
N
Milestones en baselines
N
Grafische weergave Gantt charts.
Personeel en dienstrooster planning

Dienstroosterplanning:

Met TimeTell kunt u eenvoudig handmatig personeel inplannen op diensten. Tijdens het planproces maakt de planner gebruik van competentieprofielen, die in TimeTell aan de medewerker gekoppeld zijn. Op deze manier worden bijvoorbeeld dag-, avond- en nachtdiensten
met terugkeerpatronen gecreëerd. Voor medewerkers zijn de toegewezen dienstroosters inzichtelijk via de agenda optie in de TimeTell App en Web versie.

Agenda planning

Soms is het al bekend welke persoon een project of activiteit gaat uitvoeren. In dit geval kan de Agenda Planning gebruikt worden. Medewerkers kunnen rechtstreeks op een bepaald tijdstip op een bepaalde dag in de agenda worden ingepland. Het inplannen is zeer gebruikersvriendelijk, omdat de TimeTell agenda veel overeenkomsten vertoont met MS Outlook. De TimeTell agenda kan eventueel ook synchroniseren met de persoonlijke agenda van MS Outlook.

Vakantie planning

In TimeTell kan verlof en ziekte geregistreerd worden. De hele workflow van aanvraag, accordering en verwerking van saldi wordt ondersteund. Voor de manager, die de verlofaanvragen moet goedkeuren, is het belangrijk om inzicht te hebben in de spreiding van de diverse verlofaanvragen. TimeTell kan de vakantieplanning grafisch laten zien
(zie afbeelding hiernaast), zodat voor iedereen duidelijk is wanneer medewerkers aan- of afwezig zijn.

Functionaliteit per platform en integratie mogelijkheden met Timetell modules

Functionaliteit per platform

De on-premises en de full-user online versie van TimeTell bieden de volledige planning functionaliteit.
De app en de web-versie bieden de volgende end-user functionaliteiten op het gebied van planning: raadplegen en wijzigen van de agenda’s en inzicht in de beschikbaarheid van de medewerkers.

TimeTell App

De TimeTell App is heel handig in combinatie met de Planning Module. De app geeft eindgebruikers op een laagdrempelige manier inzicht in het resultaat van de planning (de persoonlijke en de afdelingsagenda). Tevens biedt de app de mogelijkheid om op eenvoudige wijze de uren op de planning te verantwoorden. Daarnaast kan de app gebruikt worden voor het indienen van verlof en declaraties.

Stand-alone of gecombineerd

Het is mogelijk om alleen de TimeTell Planning Module aan te schaffen, de module kan dus ‘stand-alone’ gebruikt worden. Vanzelfsprekend kan men de module ook integreren in een TimeTell omgeving, zodat de module gecombineerd kan worden met de tijdregistratie en declaratie functionaliteit van TimeTell.

Resource & Allocatie Planning

TimeTell Planning Model

In het model, dat hiernaast staat afgebeeld, zijn de processen en onderlinge relaties weergegeven. Het is een weergave van de wijze waarop er in TimeTell gepland kan worden. De stippellijnen geven aan dat het hier om opties gaat. Vanuit de taken/activiteiten of projecten heeft men de keuze om eerst een resource aanvraag te doen of direct naar het allocatie planbord te gaan. Vanuit het allocatieplanbord kan de agenda gevuld worden.

Taken/activiteiten

Een taak of activiteit is een losstaande, vaak wat kortere ‘klus’, die ingepland en uitgevoerd moet worden. Het kunnen ad hoc of vaste ‘klussen’ zijn. Dit kan eventueel rechtstreeks gepland worden in de agenda.

Projecten

Een project bestaat uit verschillende fasen, die een verband met elkaar hebben en volgtijdelijk moeten worden uitgevoerd. Met TimeTell kan men projectplannen maken, compleet met grafische weergave van de fasen in de vorm van Gantt charts. Verder biedt TimeTell de mogelijkheid om te werken met onderlinge afhankelijkheden, baselines en milestones.

Allocatie Planbord

Het Allocatie Planbord is het hart van het TimeTell planningsproces. Op dit Planbord komen de capaciteitsvraag (resource aanvraag) en het capaciteitsaanbod (beschikbaarheid) samen. Op basis van deze informatie kunnen medewerkers worden ingepland op een week- of dagplanning. Deze planning kan vervolgens worden weggeschreven in de TimeTell agenda en worden gesynchroniseerd met de Outlook agenda.

Interesse?

 Bent u op zoek naar een planning oplossing voor 50 gebruikers of meer, en heeft u interesse in de TimeTell Planning module of wilt u eerst meer informatie? Wij helpen u graag verder. U kunt telefonisch contact met ons opnemen (032441860) of door het informatie aanvraagformulier in te vullen.